Webcast/Streaming


Når et seminar likevel finner sted, er det relativt enkelt å
webcasttilgjengeliggjøre seminaret for mange flere. Ikke alle har mulighet til å møte opp på seminarer, og kan da heller se seminaret når og hvor de måtte ønske på sin datamaskin, telefon eller pad. I de fleste tilfeller er det flere som ser seminaret på nett enn de som møter opp i salen. Dette gir gode muligheter for å spre kunnskap på en rimelig, effektiv og miljøvennlig måte.

Gjennom flere år med utvikling og seminar-filming, kan Icecube tilby en unik produksjon av seminarer. Enkelhet, kombinert med en realistisk brukeropplevelse for de som ser seminarene, er grunnlaget for vår løsning.

Ring oss før ditt neste seminar, så skal vi gi deg et bra tilbud! Tlf: 21 98 24 50