H12-211 vce software 70-487 certification dumps 1Z0-144 vce dumps H12-211 vce software

Icecube | Filmproduksjon‎ | Reklamefilm | Film til sosiale medier | Rådgiving

Filmproduksjon

Start video

Filmproduksjon

I over 15 år har vi hjulpet norske bedrifter med god og effektiv kommunikasjon via film. Fra små og enkle til store og komplekse produksjoner. Vi skal være den flinkeste, mest pålitelige og hyggeligste gjengen å jobbe med.

Våre dyktige medarbeidere dekker alle nødvendige roller i en filmproduksjon. Vi har all kompetanse in-house, fra utvikling av ide og manus, til filmopptak, etterarbeid, grafikk og spesialeffekter.

Vi har også egenutviklede systemer for håndtering, effektivisering og distribusjon av dine filmer.

Presentasjonsfilm
Presentasjonsfilm er en god kommunikasjonsform til å presentere et selskap, konsept eller et prosjekt. Du får fortalt mye på kort tid og på en engasjerende måte. Dette er en type film som egner seg godt på en nettside, som en del av en møte presentasjon eller for å vise frem noe i sosiale og profesjonelle medier.

Start video
Start video

Film til seminarer og event
Film på event og konferanser bryter opp og letter på stemningen. Her kan det være fint med anslag ved starten, humorfilmer, stemningsfilm og oppsummering av et event eller arrangement. 

Start video
Start video

Film til SoMe
Vi vet hva som fungerer i sosiale medier og rådgir våre kunder om hva de må ha fokus på for å treffe riktig. Film til sosiale medier og h Her må vi tenke litt annerledes for å levere en film som snakker til publikum på en annen måte.

Start video
Start video

Reklamefilm
Vi har produsert reklamefilm for en rekke små og store selskaper. Blant annet for store merkevarer som Vipps, VG og Norwegian, men også Utdanningsdirektoratet og Cappelen Damm. Vi jobber med hele prosesser fra ide og manus til produksjon, men også som underleverandør til kreative byråer. ulike filmer, og har følgelig lang erfaring innen reklamefilmproduksjon.

Reklamefilm Elbil24
Start video
Start video

Animasjonsfilm:
Icecube er gode på animasjon til kommersiell bruk. Vi har dyktige animatører med bred erfaring innen animasjon.  Animatørene har erfaring med manusutvikling og storyboarding, og de har god kunnskap om visuell formidling. Mange av filmene vi lager er rene animasjonsfilmer, men ofte blander vi realfilm og animasjon.

Start video
Start video

VFX og Motion design
Visual Effects, ofte forkortet til VFX, og Motion Design er virkemidler som kan brukes til å forsterke et uttrykk i en film. Grafikk på levende bilder bygger opp under budskap og fremhever enkelte punkter i bildet. Filmens budskap og uttrykk løftes med VFX og grafikk.

Start video
Start video

Content Marketing og Doku Marketing
Vi har utviklet og produsert flere konsepter innen dette formatet for kunder som Bama og Lilleborg. Dette er relativt nytt og flere og flere prøver ut denne trenden.

Start video

For bestilling eller andre spørsmål om filmproduksjon

  • Ellen Karina Syberg (Daglig leder)
  • +47 97 57 40 70
  • ellenkarina@icecube.no
Ellen Karina - daglig leder