H12-211 vce software 70-487 certification dumps 1Z0-144 vce dumps H12-211 vce software

Animasjonsfilm - Icecube

Animasjonsfilm

Animasjonsfilm

Animasjonsfilm er en fellesbetegnelse for en rekke ulike teknikker der filmskaperen skaper illusjon av bevegelse gjennom å manipulere motivet ved hjelp av enkeltbildeteknikk. Tegnefilm er den mest kjente formen for animasjonsfilm og dominerer innenfor kommersiell produksjon.

Start video
Start video
Start video

Icecube er blant landets fremste innen animasjon til kommersiell bruk. Vi har to svært dyktige animatører hos oss som mestrer både 2d- og 3d-animasjon. Mange av filmene vi lager er rene animasjonsfilmer, men ofte blander vi realfilm og animasjon. 

Det at vi har animatører in-house gir oss få begrensninger og stor frihet til å skape kreative filmer. Animatørene har erfaring med manusutvikling og storyboarding, og de har god kunnskap om visuell formidling.

Når man skal velge et filmproduksjonsbyrå er det selvsagt en masse som veier inn, men vi ønsker å utheve viktigheten av en god arbeidsprosess. Det er særdeles viktig for at alle parter skal bli fornøyd.

Her ser du en tre animasjonsfilmer som er en del av en serie produsert for Utdanningsdirektoratet. 

Start video
Animasjonsfilm UDIR 2
Start video
Start video