H12-211 vce software 70-487 certification dumps 1Z0-144 vce dumps H12-211 vce software

reklamefilm - Icecube

reklamefilm

Reklamefilm

Reklamefilm er en form for reklame med levende bilder og som oftest også lyd. Reklamefilm brukes ofte til å formidle budskap om en tjeneste, et produkt eller en idé, og kan passe til alt fra komplekse til enkle budskap. Det er viktig at reklamefilmen tilpasses til tenkt kanal og ikke minst (og gjerne før man produserer reklamefilmen) gjør seg noen tanker om hvem denne skal nå, og hvordan man skal nå dem.

Start video
Reklamefilm Elbil24
Start video
Start video

Det er en godt etablert sannhet at film er den måten å kommunisere på som har best effekt, både på salg, omdømme og merkevare. Salgsmodellering etter salgsmodellering viser at de kanalene som distribuerer film er de kanalene med best effekt (ROAS) på samtlige parametere (tidvis i konkurranse med betalt søk, men noe må tross alt generere søket).

Film gjør seg best på kino er det en aktør som påstår. Vi mener film gjør seg best i rett format. Dette er det mange som undervurderer, eller rett og slett ikke tenker på. I Icecube er det selvsagt at en video produsert for Snapchat leveres i 9:16, for Facebook i 5:4 eller 1:1 og 16:9 for TV og kino. Formatene er mange, vi har kontroll.

Vi i Icecube har produsert reklamefilm for en rekke små og store selskaper. Vi har blant annet produsert reklamefilmer for store merkevarer som Vipps, VG og Norwegian, men også aktører som Anker Hostel, Tesori Diamanter og Malling. Icecube har produsert godt over 400 ulike filmer, og har følgelig lang erfaring innen reklamefilmproduksjon.