Sosiale Medier

Anbefalte videoformater for Facebook

Videokonsum på Facebook ser ikke ut til å ende, det øker og øker for hvert år. Vi ville ikke blitt overrasket om Facebook allerede er stedet du benytter for å distribuere mye av videoinnholdet ditt i dag. Det finnes flere muligheter for å spre video på Facebook, her tar vi for oss de vanligste. 

En sidepost eller organisk post er nok den vanligste måten å bruke video på Facebook. For en merkevare er det ofte vanskelig å oppnå god rekkevidde, spesielt etter de siste års oppdatering av algoritmer. Men, selv om dette satt en liten demper på organisk rekkevidde ser vi fortsatt at man kan nå godt ut. Vi ser også at video har vesentlig mye bedre spredning enn alle andre typer av organiske poster.  Ønsker du å lese mer om dette anbefaler vi Ståle Lindblads rapport “Facebook-effekt 2018”. 

Så, over til tipsene.

Brorparten av øktene på Facebook skjer på mobil. Det verserer mange tall ulike tall, men rundt 85% av trafikken skal være fra mobil. Dette setter en del føringer for hva slags format eller “aspect ratio” man bør bruke. På mobil fungerer 16:9 (såkalt TV-format) kun godt hvis man snur mobilen, det er det dog ikke mange som gjør når de scroller nedover feeden på Facebook. Derfor er firkantet (square, 1:1) eller vertikalt format (4:5, 2:3) å foretrekke. Facebook Stories har også begynt å røre på seg, her benytter man 9:16.

Hvilket av disse man skal velge kommer litt an på hva det skal brukes til, men også hvilket utgangspunkt man har. 1:1 er det mest anvendelige formatet når man skal annonsere, og det er mye enklere å klippe til dersom utgangspunktet er en film produsert i 16:9 (som de jo ofte fortsatt er). Har man mulighet og budsjett er det helt klart anbefalt å produsere flere formater, og gjerne da 1:1, 4:5 og 9:16. Disse formatene fungerer både for annonser og organiske poster, og kan også kombineres med annonsering på Instagram, Snapchat og Youtube.

Valg av videoformat påvirker annonsepriser

Korrekt valg av format har faktisk også en direkte innvirkning på annonsepriser, og flere tester viser at alle parameter forbedres når man velger riktig format. Både CPM (kostnad per 1000 visninger), completion rate og kostnad per klikk forbedres betraktelig. En studie utført av Animaker viser at man betaler 63.5% mindre per 1000 visninger når man benytter horisontal video i stedet for vertikal video. Vi vil våge å påstå at dersom man ikke tilpasser innholdet er annonsering på Facebook ikke bare dyrt, det er bortkastet. 

Det er også en rekke andre ting man bør tenke på når man bruker video på Facebook, her er noen av de: 

  1. Viktigst av alt (og dette trumfer til og med valg av format), man må fokusere på godt innhold. Reklamefilm laget for TV er ytterst sjelden sett på som godt innhold. Innhold tilpasset målgruppe og kanal er vesentlig for å lykkes. 
  2. Lyd. Ifølge Digiday er hele 85% av videoene på Facebook sett uten at lyden er på. Derfor er teksting av video vesentlig. Teksting kan også føre til at brukerne ser mer av av video. A&W så en økning på 25% i seertid da de testet sine videoer. 
  3. 65% av de som ser de første tre sekundene av en video på Facebook vil se minst 10 sekunder til. Sørg for å fange oppmerksomheten i starten av en video, dette er vesentlig for å lykkes med video på Facebook. 
  4. Skal video på Facebook være med på å bygge merkevare? Sørg for at logo er eksponert i løpet av de to til tre første sekundene.  
  5. Livestreaming på Facebook er en sålangt ganske lite utnyttet mulighet, spesielt blant de større merkevarene. Her er det enorme muligheter, og ikke minst kan man sørge for at målgruppen blir kjent med dere “bak fasaden”. Trenger du hjelp til å fasilitere dette? Les mer her. 
  6. Scroll stopper. Det er viktig å ha fokus på hvilket bilde man velger som “thumbnail”. Vær også bevisst på hvilken annonsetekst som benyttes. Målet er å fange oppmerksomhet, men det er allikevel viktig å unngå “click baiting”.